Zarząd

Prezes - Wojciech Faryński

Wiceprezes - Dariusz Głowacz

Wiceprezes do spraw sportowych - Jarosław Nita